REFERENCE LIST

 • Design og produksjon av Trapper / Leidere / Porter
 • Design, produksjon og montasje av Varegrinder / Rister/Porter for tuneller
 • Vedlikehold av geider for Alimak tunellboreutstyr.
 • Avlastningsverksted for anlegget.
 • Design, produksjon og motnasje av Trapper / Leidere / Porter 
 • Design, produksjon og montasje av Varegrinder / Rister 
 • Design og produksjon av Mobile arbeids og renskeplattformer
 • Mekanisk Utstyr / vedlikehold
 • Design, produksjon og montasje av Varegrinder / Rister / Luker
 • Produksjon av Utstyr til kjølevannsanlegget
 • Produksjon og montasje av Komplett anlegg for utløpstunell mot sjø. 
 • Rørarbeid i tuneller 
 • Design og produksjon av Mobile arbeids og renskeplattformer. 
 • On-site Montasje av div. utstyr
 • Ingeniørarbeid – beregning / konstruksjon / dokumentasjon på div. prosjekt. 
 • Konstr. prod og montasje av lukeanlegg. 
 • Konstr. prod og montasje av Varegrinder / Porter. •Vedlikeholds / renovasjons arbeider 
 • Konstruksjon, prod. og montasje av Trekkstag til luker.
 • Enkelt og dobbeltvirkende styreventiler for sluser (2001) 3 komplette system 
 • Kraner for løft av mannluker •Diverse annet løfteutstyr 
 • Design, produksjon og montasje av kjøleanlegg for Tysseland Kraftstasjon 
 • Design, produksjon og montasje av Ristrenskersystem for Rødneelva.
 • Produksjon og Montasje av Kjølevannsanlegg for kraftstasjon i Matre 
 • Ingeniørarbeid – beregning / konstruksjon 
 • Produksjon / utvikling av div. hjelpeutstyr og løfteutstyr for vedlikehold av turbiner. 
 • Produksjon / montasje av div. vannveiutstyr, samt hydraulikk montasje på luker. 
 • Design, produksjon og montering av damluker og varegrinder for Eikemooverføringa. 
 • Design, produksjon og montasje av Damluke Eikelandsosen 
 • Design, produksjon og montasje av inntaks/ utløpsrister.
 • Leveranser til Statkraft SF, Statkraft Energi AS og Statkraft Anlegg AS fra 1993
 • Vedlikehold og renovering av lukearrangement for dam anlegg. 
 • Renovering av hydraulikk aggregat til luke og prøve kjøring/test. 
 • Leveranse av 2 stk. dobbeltvirkende SMV styreventiler for Sluseventil til Mågeli Kraftstasjon 2004. 
 • Leveranse og montasje av div. varegrinder 
 • Demontering, renovering, overflatebehandling og montering av Dravladalsvatn luke arr. 
 • Overhaling av styreventiler Mågeli Kraftstasjon 2014. •- Div. reparasjon av sylindre og stempelstenger til Statkraft Anlegg AS 
 • Leveranse av div. Vannstativ til Statkraft Anlegg AS. 
 • Produksjon og leveranse av reservedeler 
 • Styresystem for hovedventil Tafjord 5 
 • Energi Teknikk AS, 1998- produksjon ca.110 turbiner, Mek. & Hydraulisk installasjoner på anlegg, innløpsrør, kjølesløyfer etc. 
 • Rainpower AS, 2012- div. støtte service & mek. 
 • Småkraft AS, 2013- Mek & Hydrauliske installasjoner av småkraft anlegg. 
 • H3 Vannkraft AS, 2012- div. mek. & Hydraulisk arbeid på anlegg. 
 • Agder Energi Produksjon AS, 2012- luker, mek. Installasjon, renovering.
  VIDAR ØLFARNES
Technical manager

vlo@smv.as
+47 95 96 62 33